Zvláštní zóny a poltergeist

Zvláštní zóny a poltergeist
Proutkař se při své práci může setkat i s jinými fenomény. Mnoho míst, které se v paměti lidí zachovaly jako osudné, jako místa, kde se stalo neštěstí, je opředeno strašidelnými pověstmi. Také staré domy, zříceniny, ale i rozcestí bývají spojeny se zvláštními jevy. A setkáváme se s nimi i v panelových bytech.
Tyto jevy lze dělit do několika skupin. Nejčastěji se vyskytuje spontánní psychokineze (německý termín poltergeist je nejvýstižnější, doslova: klepající duch). Tento jev obsahuje podivuhodnou rozmanitost jevů a událostí: pohyby a destrukce předmětů v domácnosti, házení bláta a kamení, vydávání různých zvuků včetně teleportace - záhadného mizení a objevování se předmětů v uzavřených místnostech, zásuvkách a skříních. Jde o schopnost organismu využít vlastní (zatím nepoznané) energetické zdroje organismu nebo vnějšího prostředí na vykonání práce na dálku. Psychokineze má většinou spontánní charakter, vázaný na dlouhotrvající stresové stavy, obvykle v dětském nebo pubertálním věku.