Geopatogenní zóny - jak ovlivňují neživou hmotu?

 Vliv negativního působení GPZ byl vysledován např. při tavbě ve vysokých pecích.
 Byla zaznamenána vyšší spotřeba topných látek a to až o 30%. Pomalejší průběh procesu tavby a nižší žár. Ve slévárnách , kde jsou odlévány odlitky ve formách jež jsou nad GPZ dochází ve zvýšené míře ke zmetkovitosti (praskání, bublinatost..).
 Ve sklárnách bylo zaznamenáno při výrobě tabulového skla jeho zakalení.
 Byla zjištěna zvýšená korozivost některých materiálů, které byly současně vystaveny vlivu působení GPZ.
 Zjištěny byly případy, kdy některá měřící elektronická zařízení umístěná na GPZ vykazovala falešné hodnoty, zařízení nešlo správně nastavit atp.
 Uvádí se rovněž, že vliv GPZ ovlivňuje poslech VKV u radiopřijímačů. Je zpomalena sedimentace, povrch země zde má nepatrně vyšší teplotu.