Geopatogenní zóny - jak na nás působí?

 V praxi se setkáváme s tím, že děti jejichž postel je umístěna na GPZ mají neklidné spaní, budí se, pláčí a pokud to lze, snaží se v posteli dostat do místa kde je to lepší (ráno je např.rodiče najdou schoulené v jednom místě). Děti jsou na vliv GPZ daleko citlivější než dospělý člověk.
 Dospělí v noci nemohou dlouho usnout, budí se, zdají se jim nepěkné sny. Ráno bývá člověk unavený, nevyspalý, nervózní.
 Podle toho v jaké části lůžka se GPZ nachází, tak v této oblasti člověk po nějaké době může začít sledovat zdravotní změny. Zde si lze všimnout, že zdravotní problém je v té části těla, které je nad detekovanou GPZ. Zpočátku jsou to již uvedené jevy. Po určité době však může dojít k zánětlivým onemocněním, hormonálním , záchvatům, nádorovým onemocněním atp. Byla dokonce sestavena tabulka, kde na základě průzkumu bylo zveřejněno jaké zdravotní problémy se vyskytly v závislosti na délce (měsíce až roky) pobytu nemocného na lůžku ovlivňovaného GPZ.
 Senzibilové ve spolupráci s lékaři zjistili, že infarkt a mozková mrtvice postihne dotyčného velmi často na místě výskytu GPZ.
 V místě křižování dvou nebo i více pásů GPZ je toto místo mnohem silnější než jenom samotný pás GPZ.
 Je zjištěn prokazatelný vliv působení spodní vody a onkologicky nemocných. Statisticky je zjištěno, že nejčstější výskyt takového onemocnění je u osob, které bydlí v bytech nebo domech v blízkosti řek, rybníků.močálů, tedy s větším výskytem GPZ. Jsou známá např.místa, kdy na jedné straně ulice je výskyt takovýchto onemocnění minimální a na druhé straně ulice jsou domy, kde je toto onemocnění takřka běžné.
 Tento výzkum se prováděl a provádí na celém světě, U nás např. na olomoucku již v letech 1971 až 1976.