Co by jste měli vědět o geopatogenních zónách

 Naše rozhodování o tom jak rozmístit nábytek v místnosti bývá nejčastěji vedeno praktickými a estetickými hledisky. Jde nám o to, abychom co nejefektivněji naložili s prostorem a aby také hezky vypadal, ale pokud se ve svém bytě či domě chceme cítit opravdu dobře, měli bychom se snažit vyhnout vlivu geopatogenních zón.
 Respektování geopatogenních zón patří podle názoru řady odborníků zabývajících se přírodní léčbou k účinné zdravotní prevenci. Geopatogenní zóny jsou charakterizovány jako části prostoru zatížené určitým druhem záření. Jde o porušení homogenity zemského pole, které může způsobit například blízkost podzemní vody, bývalého řečiště, rybníků, močálů, ložiska podzemních plynů nebo radioaktivní podloží, vzniká také v místech, kde se stýkají různé horniny, kde nastávají geologické zlomy apod. Tento účinek mají i v několika směrech po celé zeměkouli mřížovitě rozmístěné pásy (tzv. Hartmannovy a Curryho pásy). O existenci geopatogenních zón věděli Číňané již před 4 tisíci lety, znali je např. i lidé ve starověkém Egyptě i Řecku.

 Živý organismus reaguje na porušení homogenity pole, ve kterém se nachází nebo do kterého vstupuje. Pokud setrváváte v takto narušeném prostoru pravidelně a dlouhodobě, působí to nepříznivě na vaše zdraví. Postel umístěná v geopatogenní zóně bude mít za následek nespavost a únavu, ale časem může přispět i k dalším zdravotním problémům - zejména k takovým, k nimž má člověk dispozice. Geopatogenní zóny totiž snižují obranyschopnost našeho organismu

 Geopatogenní zóny dokáží zjistit senzibilní osoby, které k tomu zpravidla využívají různé druhy virgulí. Zvýšenou citlivost na tyto zóny mají ale i děti, které se během spánku většinou instinktivně snaží vzdálit z jejich dosahu - může to být jedním z důvodů, proč svou ratolest najdete každé ráno přestěhovanou v jednom rohu postele.